Co oferujemy?

Naszym celem jest stworzenie dla ciebie spersonalizowanego procesu szkoleniowego, dzięki któremu będziemy w stanie spełnić twoje potrzeby. Aby to zrobić, zdefiniowaliśmy kompetencje i konkretne efekty, w uzyskaniu których możemy ci pomóc. Nie jesteśmy w stanie zdefiniować wszystkich możliwych efektów. Jeśli nie znalazłeś na naszej liście takiego, którym byłbyś zainteresowany, napisz do nas i opowiedz o tym, czego konkretnie szukasz. Jeśli nie będziemy w stanie ci pomóc, możesz być pewny, że postaramy się polecić ci odpowiednie i sprawdzone miejsce, gdzie pomoc tę uzyskasz. Decydując się na kompetencję, możesz wybrać dowolną ilość efektów, jaka cię interesuje. Co konkretnie i w jakim natężeniu wejdzie w skład twojego procesu, zdecydujemy wspólnie w czasie rozmowy.
OSIĄGANIE CELÓW
AUTOPREZENTACJA
KOMUNIKACJA
TWÓJ WŁASNY PROCES ROZWOJOWY


Planowanie realnych do wykonania zadań – Osoba posiadającą tę umiejętność potrafi zaplanować swoją pracę, w taki sposób, aby uniknąć zbyt dużej, nierealnej do wykonania liczby zadań lub przepracowania.

Przechodzenie przez trudne etapy projektu zgodnie z terminarzem – Osoba posiadająca tę umiejętność potrafi podchodzić do wszystkich działań, również tych trudnych i nielubianych, w ten sam sposób. Dzięki temu zwiększa efektywność swojej pracy, minimalizuje opóźnienia i zmniejsza napięcie związane z wykonywaniem działań na ostatnią chwilę.

Kończenie rzeczy – Osoba posiadająca tę umiejętność doprowadza rzeczy do końca w zadowalającej dla siebie jakości.

Zarządzanie emocjami – Osoba posiadająca tę umiejętność potrafi wykorzystywać swoje emocje w sposób konstruktywny dla siebie. Minimalizuje tym samym sytuacje, w których impuls utrudni osiągnięcie celu.

Efektywne ustawianie priorytetów – Osoba posiadająca tę umiejętność potrafi odpowiednio ustawiać priorytety, dzięki czemu minimalizuje poczucie straty czasu na rzeczy mniej istotne.